2019

Rozprawy doktorskie
 • Podmiotowe korelaty dobrostanu psychicznego osób starszych
Prace magisterskie
 • Osobowościowe i poznawcze korelaty zdolności do przebaczenia w średniej dorosłości

2018

Prace magisterskie
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a radzenie sobie ze stresem u nauczycieli szkół podstawowych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a samoocena i obraz własnego ciała u osób z nadwagą
 • Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u osób osadzonych i wolontariuszy zakładów karnych
 • Perspektywa czasowa a wczesne nieadaptacyjne schematy i emocjonalność w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a orientacja temporalna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich
 • Struktura osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u pracowników działu obsługi klienta
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a wybrane aspekty emocjonalne i style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a struktura osobowości i orientacja temporalna u pracowników działu obsługi klienta
 • Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a poczucie osamotnienia u osób nieuzależnionych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz ciała u mężczyzn ćwiczących na siłowni
 • Osobowość i struktura potrzeb a dobrostan psychiczny u programistów
 • Osobowościowe i relacyjne korelaty radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek.
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz własnego ciała i obraz dziecka u kobiet w ciąży
 • Ocena choroby własnego dziecka i doświadczane wsparcie a stan zdrowia psychicznego rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi
 • Wczesne schematy nieadaptacyjne, a orientacja temporalna i skłonność do przebaczania
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy i funkcjonowanie interpersonalne a wypalenie zawodowe u pielęgniarek
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy i samoocena a style przywiązania w związkach małżeńskich

2017

Rozprawy doktorskie
 • Zasoby osobiste a psychologiczne skutki transplantacji nerki