2018

Prace magisterskie
 • Banaszek Agnieszka, Wczesne nieadaptacyjne schematy a radzenie sobie ze stresem u nauczycieli szkół podstawowych
 • Francuz Monika, Wczesne nieadaptacyjne schematy a samoocena i obraz własnego ciała u osób z nadwagą
 • Gaber Gabriela, Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u osób osadzonych i wolontariuszy zakładów karnych
 • Gąciarz Agnieszka, Perspektywa czasowa a wczesne nieadaptacyjne schematy i emocjonalność w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Grymuza Agata, Wczesne nieadaptacyjne schematy a orientacja temporalna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich
 • Guz Katarzyna, Struktura osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u pracowników działu obsługi klienta
 • Hadam Katarzyna, Wczesne nieadaptacyjne schematy a wybrane aspekty emocjonalne i style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych
 • Izdebska Kinga, Wczesne nieadaptacyjne schematy a struktura osobowości i orientacja temporalna u pracowników działu obsługi klienta
 • Jastkowiak Adrianna, Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a poczucie osamotnienia u osób nieuzależnionych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • Juszczak Natalia, Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz ciała u mężczyzn ćwiczących na siłowni
 • Juścińska Katarzyna, Osobowość i struktura potrzeb a dobrostan psychiczny u programistów
 • Larwa Magdalena, Osobowościowe i relacyjne korelaty radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek.
 • Mańkowska Anna, Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz własnego ciała i obraz dziecka u kobiet w ciąży
 • Pietnoczko Magdalena, Ocena choroby własnego dziecka i doświadczane wsparcie a stan zdrowia psychicznego rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi
 • Sarbak Joanna, Wczesne schematy nieadaptacyjne, a orientacja temporalna i skłonność do przebaczania
 • Stecura Olga, Wczesne nieadaptacyjne schematy i funkcjonowanie interpersonalne a wypalenie zawodowe u pielęgniarek
 • Stepnowska Katarzyna, Wczesne nieadaptacyjne schematy i samoocena a style przywiązania w związkach małżeńskich

2017

Rozprawy doktorskie
 • Gamrowska Anna, Zasoby osobiste a psychologiczne skutki transplantacji nerki
 • Guzewicz Monika, Doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie prenatalnym
 • Januszewska Izabella, Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym