Kliniczny wymiar żałoby traumatycznej
[Clinical dimension of the traumatic mourning]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej.
Współautorzy: Ludwikowska K.
Miejsce: Poznań