Doświadczanie śmierci rodzica uzależnionego od alkoholu
[Experiences of death the parents addiction of alcohol ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej.
Miejsce: Poznań