Poziom funkcjonowania poznawczego a zaburzenia zachowania osób z zespołem otępiennym.
[Poziom funkcjonowania poznawczego a zaburzenia zachowania osób z zespołem otępiennym]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka
Współautorzy: Majkowska N.
Miejsce: Lublin