Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych
[Dignity as the result of the life events integration]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: AIUTA. International Conference Students of the Third Age - a New Generation of Students?
Miejsce: Lublin