Starość miedzy tradycją a współczesnością.
[Starość miedzy tradycją a współczesnością]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Przesłanie konferencji. International Conference” Old Age – between Tradition and Modernity
Miejsce: Lublin