Godność w relacji z człowiekiem przewlekle chorym
[Dignity in relationship with chronic ill person]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w rożnych okresach ludzkiego życia
Miejsce: Lublin