Starzenie się z godnością

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Międzynarodowa. Starość jak ją widzi psychologia.
Miejsce: Kraków