Godność w spotkaniu z człowiekiem chorym
[Dignity in a meeting with ill person]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Człowiek w Sytuacji. Konferencja. Warszawa Uniwersytet SWPS.
Miejsce: Warszawa