Godność w relacji z człowiekiem chorym.
[Godność w relacji z człowiekiem chorym]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Temat konferencji Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia.
Miejsce: Lublin