Rozwój człowieka na wszystkich etapach życia.
[Rozwój człowieka na wszystkich etapach życia]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Naukowo-warsztatowa. Dodajmy życia do lat – Aktywnie ku emeryturze.
Miejsce: Lublin