Reakcje emocjonalne dzieci w sytuacji rozłąki emigracyjnej
[Emotional children’s reactionas in situation of emigration separation]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Służbie Rodziny Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie.
Współautorzy: Oleś M. Ziętek J
Miejsce: Gdańsk