Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt do oceny mądrości życiowej osób w okresie starości.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia w zmieniającym się świecie.
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Bydgoszcz