Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Poznań