Zastosowanie polskiej wersji Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych i Regulacji Emocji do osób z chorobą nadciśnieniową.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka
Współautorzy: Januszewska I.
Miejsce: Poznań