Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa.
[Faces of the old age in the modern world. Socio-cultural perspective]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Guzewicz M. Steuden S. Brudek P.
Tom: 2