Psychologia kliniczna seniorów
[Clinical psychology seniors]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Psychologia kliniczna
Redaktorzy: Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk
Strony od-do: 555-573