Z rozważań nad mądrością i godnością w perspektywie kapłańskiej starości
[Z rozważań nad mądrością i godnością w perspektywie kapłańskiej starości. ]

Rozdział w książce

Tytuł publikacji: Dłonie zmienione w narzędzia Bożych rąk. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich oraz zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie