Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) G. F. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii
[Polish adaptation of F.G. Paleari, F.D. Fincham and C. Regalia’s Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Family Forum (ISSN: 2084-1698)
Współautorzy: Paweł Brudek
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 161-179
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki prac nad polską adaptacją Skali Przebaczenia Małżeńskiego (The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale – MOFS) F.G. Paleari, F.D. Finchama oraz C. Regalii (2009). Przedstawiono właściwości psychometryczne polskiej wersji MOFS. Otrzymane rezultaty są porównywalne z danymi dla wersji oryginalnej narzędzia i potwierdzają, że polska wersja skali MOFS może mieć zastosowanie w badaniach naukowych. Skala składa się z 10 itemów tworzących 2 wymiary: Uraza-Unikanie oraz Życzliwość. Od strony psychometrycznej opracowana została w badaniach 745 osób. Współczynniki zgodności wewnętrznej (α-Cronbacha) dla poszczególnych wymiarów wyniosły odpowiednio 0,87 dla wymiaru Uraza-Unikanie i 0,72 dla wymiaru Życzliwość.
Słowa kluczowe: małżeństwo, przebaczenie, polska adaptacja, Skala Przebaczenia Małżeńskiego
Dostęp WWW: http://familyforum.uni.opole.pl/pdf/2015/11_Brudek_Steuden.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek",
title = "Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) G. F. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii",
journal = "Family Forum",
year = "2015",
number = "5",
pages = "161-179"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek(2015). Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) G. F. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii. Family Forum, 5, 161-179.