Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna
[Wisdom as an attribute of old age. The biblical perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Forum Teologiczne (ISSN: 1641-1196)
Współautorzy: Łukasz Florczyk, Paweł Brudek
Rok wydania: 2016
Tom: 17
Strony od-do: 55-71
Streszczenie: Natchnieni autorzy Pisma Świętego w pierwszej kolejności przypisują mdrość samemu Bogu. Dotyczy to głównie dzieła stworzenia Świata i człowieka. Mądrość ludzka z kolei stanowi Boży dar, o który ciągle trzeba prosić Stwórcę. Przykład takiej ufnej modlitwy o mądrość zostawił nam król Salomon, który nie prosił Boga o długie życie, bogactwo, czy o zgubę swoich nieprzyjaciół, ale o serce pełne rozsądku - w celu sądzenia i rozróżniania dobra od zła. Ta ludzka mądrość dotyczy głównie osób dojrzałych i starszych, ale to wcale nie znaczy, że jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych ludzi. Owa mądrość przejawia się przede wszystkim w pobożności, przestrzeganiu nakazów Prawa i bojaźni Bożej. Człowiek mądry może się także poszczycić wiedzą i bogatym doświadczeniem życiowym, dlatego to właśnie takie osoby dzieliły się swoją mądrością z innymi ludźmi (szczególnie z młodym pokoleniem), a gdy zaszła taka potrzeba - sądziły i doradzały. Starcy - odznaczający się mądrością - cieszyli się autorytetem i wielkim szacunkiem, a ich nagrodą była długowieczność i żywa pamięć wśród następnych pokoleń.
Słowa kluczowe: mądrość, starość, bojaźń Boża, autorytet, długowieczność
Dostęp WWW: http://pracownik.kul.pl/files/93237/public/artykuy_w_czasopismach_punktowanych/forumxvii.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Łukasz Florczyk and Paweł Brudek",
title = "Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna",
journal = "Forum Teologiczne",
year = "2016",
pages = "55-71"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Łukasz Florczyk and Paweł Brudek(2016). Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna. Forum Teologiczne, 55-71.