Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna
[Wisdom as a result of positive ageing. The psychological perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Forum Teologiczne (ISSN: 1641-1196)
Współautorzy: Paweł Brudek, Łukasz Florczyk
Rok wydania: 2016
Tom: 17
Strony od-do: 73-87
Streszczenie: W literaturze przedmiotu z zakresu problematyki starzenia się i starości ostatni etap życia człowieka najczęściej kojarzony jest z mądrością. Z łatwością można również dotrzeć do wyników badań, które przekonują, że mądrość wzrasta wraz z wiekiem. Jednocześnie wielu autorów podkreśla, że wiek osoby, choć stanowi istotny warunek do ujawnienia się mądrości, to jednak nie jest to warunek wystarczający. Wobec tego rodzi się pytanie, jak rozumieć mądrość oraz co przyczynia się do jej kształtowania i wzrostu, skoro sam czynnik czasu nie daje gwarancji jej ujawnienia się. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, należy zaznaczyć, że psychologiczne badania nad mądrością wciąż stanowią nowy obszar naukowej eksploracji. Pomimo tego mamy dziś do czynienia z wielością definicji i koncepcji omawianego konstruktu. Prezentowany artykuł to próba: 1) charakterystyki mądrości jako zmiennej będącej efektem zmian wynikających z procesu gerotranscendencji; 2) przybliżenia psychologicznej interpretacji mądrości; 3) ukazania znaczenia mądrości w psychospołecznym funkcjonowaniu seniorów.
Słowa kluczowe: gerotranscendencja, koncepcje mądrości, starość, wiedza teoretyczna, wiedza zorietowana na mądrość
Dostęp WWW: http://pracownik.kul.pl/files/93237/public/artykuy_w_czasopismach_punktowanych/forumxvii.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek and Łukasz Florczyk",
title = "Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna",
journal = "Forum Teologiczne",
year = "2016",
pages = "73-87"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek and Łukasz Florczyk(2016). Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna. Forum Teologiczne, 73-87.