Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie
[Some psychological determinants of the quality of life in plastic gifted adults ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Barbara Cichy-Jasiocha