Wpływ procesów zapalnych na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi
[The impact of inflammatory processes on the cognitive functioning of patients with recurrent major depressive episodes]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Talarowska Monika