Współczesne obszary badan psychologii klinicznej
[Contemporary research areas in clinical psychology]

Redakcja działu czasopisma naukowego

Czasopismo: Przegląd Psychologiczny (ISSN: 0048-5675)
Miejsce: Lublin