O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego
[The quality of life from the perspective of healthy and sick man]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011