Starzenie się z godnością
[Ageing with the dignity]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski