Wkład psychologii klinicznej w rozwój polskiej psychologii
[The contribution of clinical psychology to the development of Polish psychology]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: -
Miejsce: Lublin, Polska
Nazwa jednostki: Konferencja. KUL – UMCS. Lubelskie Towarzystwo Naukowe