Psychologiczny wymiar czasu – rozważania z perspektywy osób starszych
[Psychological dimension of the time - consider from the perspective of elderly people]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja inaugurująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
Miejsce: Lublin, Polska