Kierunki badań podejmowane w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL
[Directions of research undertaken at the Chair of Clinical Psychology, John Paul II Catholic University of Lublin]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakosć życia w zdrowiu i chorobie
Miejsce: Lublin, Polska