Miłość to nie zawsze to samo
[Love is not always the same]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2011
Miejsce: Lublin, Polska