Ocena własnej choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu
[Disease-related self-appraisal in women with urinary incontinence]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”.
Współautorzy: Katarzyna Szymona-Pałkowska, J. Kraczkowski, J. Robak, J. Adamczuk, M. Maciejczyk-Pencuła, Konrad Janowski
Miejsce: Baranów Sandomierski