Psychologiczne aspekty doświadczania choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego
[ The psychological aspects of the disease in patients with vitiligo]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski, A. Cecot
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Ciało. Zdrowie i choroba
Redaktorzy: Marta Brachowicz, Anna Tylikowska
Strony od-do: 267-282