Z rozważań nad mądrością
[Reflections on Wisdom]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Dalej w tę samą stronę
Redaktorzy: Iwona Ulfik-Jaworska, Aleksandra Gała
Strony od-do: 533-548