Przemoc wobec osób starszych
[Violence towards elderly people]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Joanna Szczuka, Stanisława Steuden
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Starzenie się z godnością
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski
Strony od-do: 249-258