Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się.
[The wisdom as the positive aspect of the ageing]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Starzenie się z godnością
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski
Strony od-do: 71-82