Człowiek chory w rodzinie
[The ill person in family]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VI Ogólnopolska Konferencja w Służbie Rodziny. Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia
Miejsce: Gdańsk, Uniwersytet Gdański