Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych
[Personality Traits as Predictors of Self-Dignity Sense Among Older Adults. Analysis of Own Research]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Family Forum (ISSN: 2084-1698)
Współautorzy: Paweł Brudek
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Strony od-do: 1-16
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki zrealizowanych przez Autora badań, którymi objęto 315 osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat). Ich głównych celem była identyfikacja osobowościowych predyktorów poczucia własnej godności. Metody. W omawianym projekcie badawczym zastosowano dwie metody psychologiczne takie jak: (1) Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności KPWG-3); (2) Inwentarz Osobowości NEO-FFI. Wyniki. Przeprowadzone analizy ujawniły, że spośród wyróżnionych zmiennych psychologicznych rolę predyktora poczucia godności w okresie późnej dorosłości pełnią Ugodowość, Sumienność oraz Ekstrawertyczność. Wnioski. Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościową pomoc dla psychologów czy pracowników socjalnych w zakresie określenia kierunków oddziaływań pomocowych względem osób starszych, których poczucie godności może być zagrożone wskutek ujawniających się wraz z wiekiem negatywnych zmian rozwojowych.
Słowa kluczowe: godność, cechy osobowości, gerotranscendencja, późna dorosłość
DOI: 10.25167/FF/2018/1-16Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek",
title = "Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych",
journal = "Family Forum",
year = "2018",
number = "8",
pages = "1-16"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek(2018). Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych. Family Forum, 8, 1-16.