Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego
[A perception of siblings who are mentally ill and the well-being of their mentally well kin.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Family Forum (ISSN: 2084-1698)
Współautorzy: Paweł Brudek, Agnieszka Warda
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 145-167
Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnień związanych z odczuwaniem dobrostanu psychicznego przez osoby zdrowe posiadające rodzeństwo u którego zdiagnozowano chorobę psychiczną z kręgu schizofrenii lub depresji. Celem badań było poszukiwanie związku między obrazem rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostanem rodzeństwa zdrowego. W badaniach zastosowano: Skale Dobrostanu psychicznego C.Ryff i C.Keyes; Kwestionariusz Przymiotnikowy ACL H. Gougha i A.Heilbruna, Skalę Oceny Własnej Choroby K.Janowskiego i S.Steuden oraz Skalę Oceny Zaburzeń Psychicznych u Rodzeństwa Chorego. Rezultaty badań. wykazały negatywny obraz chorego rodzeństwa, także u rodzeństwa zdrowego wykazano wyższy poziom dobrostanu psychicznego.
Słowa kluczowe: system rodzinny, depresja, schizofrenia, jakość życiaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek and Agnieszka Warda",
title = "Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego",
journal = "Family Forum",
year = "2017",
number = "7",
pages = "145-167"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek and Agnieszka Warda(2017). Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego. Family Forum, 7, 145-167.