Mądrość i emocje. Afektywny wymiar mądrości w okresie wczesnej średniej i późnej dorosłości – analiza badań własnych
[Wisdom and emotions. Affective dimension of wisdom in early and late adulthood - analysis of own research]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji"
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Lublin