Mądrość, poczucie sensu życia i wsparcie społeczne a subiektywna ocena zdrowia osób starszych – perspektywa gerotranscendencji Larsa Tornstama
[Wisdom, sense of life and social support and subjective assessment of the health of the elderly - the perspective of the gerotranscendence of Lars Tornstam]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Szczecin