Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie
[The dignity of the person as the basis of relations with the elderly in the family and in society]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowy Kongres Rodziny, Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie
Miejsce: Warszawa