Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich
[Shaping and strengthening human dignity in interpersonal relationships]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Człowiek w relacji
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Lublin