Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju.
[Neuropsychological diagnosis - contemporary challenges and development perspectives.]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Zawadzka E., Domańska Ł.