Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w średniej dorosłości o różnych statusie zawodowym w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych
[Developing a sense of quality of life in middle-aged adults with different professional status in the context of socio-economic changes.]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Monika Dacka
Tytuł publikacji: Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w średniej dorosłości o różnych statusie zawodowym w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych
Nazwa jednostki: KUL