Tożsamość osobista i percepcja etosu zawodowego a jakość życia młodych lekarzy
[Personal identity and perception of professional ethos and quality of life of young doctors]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Małek Karolina
Tytuł publikacji: Tożsamość osobista i percepcja etosu zawodowego a jakość życia młodych lekarzy
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski