Stanisław Zarzycki
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Duchowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.zarzycki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1566-6695