Obraz_5_.jpg

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik, ur. 1949, kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej ( od 1998), dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (od 2009) na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Główne kierunki zainteresowań naukowych: politologia, historia myśli społeczno-politycznej i ekonomicznej.

 

Opublikował 120 pozycji.

 

Za kluczowej publikacje należy uznać:

 

 Naród i państwo w polskiej myśli społecznej II Rzeczypospolitej (1987)

 

A._Wojcik_004.png

 

Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego piłsudczyków i narodowych demokratów (1989)

 

A._Wojcik_008.png

 

Ekonomia społeczna w koncepcji Stanisława Grabskiego (1995)

 

A._Wojcik_007.png

 

Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. (1999)

 

A._Wojcik_006.png

 

 

 

Naród polski w publicystyce PRL (2002)

 

A._Wojcik_002.png

 

Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku, (2003)

 

A._Wojcik_001.png

 

 

Władysław Grabski uczony i mąż stanu (red.) (2005)

 

A._Wojcik_009.png

 

Naród. Samorząd terytorialny. Demokracja w III Rzeczypospolitej (2007)

 

A._Wojcik.png

 

Imperialne państwo rynkowe  (2010)

 

A._Wojcik_005.png

 

Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność (2013)

 

A._Wojcik_003.png

 

Personalizm polityczny. Zarys problemów (2015)

 

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018 10:45