Katecheta jako uczeń
[The religious education teacher as a student]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Radom