Wdzięczność i zobowiązanie
[Gratitude and commitment]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom