Wychowanie ku wartościom. Czy wartości są potrzebne w procesie wychowania?
[Education to values. Do we need values in the process of education?]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom